Bokföring
Ni samlar in alla era verifikat (kvitton, fakturor, kontoutdrag mm) antingen sorterat i pärmar eller osorterat i en kartong. Ni skickar pärmarna eller kartongen varannan vecka, en gång i månaden eller enligt överenskommelse. Jag sorterar verifikaten och sätter dem i ordning efter bokföringens regler. Därefter konterar och registrerar jag dem i mitt bokföringsprogram och ni får tillbaka resultat- & balansrapport.
Momsredovisning
Kontrollerar bokföringen avseende moms och upprättar momsrapport månadsvis eller efter överenskommelse.
Lönehantering
Beräknar löner och skriver ut lönebesked efter era anvisningar. Upprättar skattedeklaration avseende löneskatt och sociala avgifter. Upprättar kontrolluppgifter och underrättar Skatteverket efter årsskiftet. Upprättar rapporter till FORA respektive Svenskt Näringsliv i tillämpliga fall.
Bokslut
Upprättar årsbokslut och i tillämpliga fall årsredovisning.
Deklaration
Upprättar deklaration för företaget och/eller företagaren samt utför skatteberäkning.
Reskontraservice
Sköter in- & utbetalningar. Betalning av räkningar och löner efter era instruktioner samt registrering av inbetalningar och utför kravrutiner, t ex skickar påminnelser.
Ekonomifunktion
Jag sköter hela er ekonomifunktion antingen på distans och debitering faktisk tid eller i era lokaler och överenskommen arbetstid.
Hämtning
Jag hämtar in och lämnar material på ert företag efter överenskommelse.

I tjänsterna ingår normala programtjänster och min pappersåtgång. Tillkommer i tillämpliga fall extra programtjänster, t ex prisfilter eller rapportfiler, samt speciella produkter, t ex inbunden årsbok.